Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

CÓ NÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẰNG MIỆNG KHÔNG?

Banner

Hỏi/ đáp: Khi ký kết hợp đồng, hai bên có thể ký kết hợp đồng bằng miệng không?

Trả lời: Cảm ơn quý khách đã liên hệ đến TFV CONSULTANT, theo yêu cầu chúng tôi xin được trả lời như sau:

Trong giao dịch hằng ngày, không ít các trường hợp để nhanh chóng và tiện lợi chúng ta giao kết hợp đồng bằng lời nói. Tuy nhiên không phải giao dịch nào cũng có thể giao kết bằng miệng và đặc biệt giao kết hợp đồng bằng miệng chịu rất nhiều rủi ro. Vậy khi ký kết hợp đồng chúng ta có thể giao kết bằng miệng không?

1./ Quy định của pháp luật về hợp đồng miệng

Tại Điều 119 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về hình thức hợp đồng:

“Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Như vậy trừ các trường hợp giao dịch dân sự bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản công chứng, chứng thực, đăng ký (hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất,...) còn những loại hợp đồng khác thì hai bên có thể tự do lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp.

2./ Quy định của pháp luật về hợp đồng bằng miệng trong quan hệ lao động

Căn cứ theo Điều 14 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định:

“Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy từ ngày 01/01/2021 ngày Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực pháp luật, thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Các trường hợp dù đáp ứng yêu cầu là công việc có thời hạn dưới 01 tháng nhưng vẫn không được giao kết hợp đồng bằng miệng đó là:

- Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

- Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.

- Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

3./ Khi giao kết hợp đồng bằng lời nói cần lưu ý:

- Nội dung của việc giao kết, thỏa thuận phải được đầy đủ

Tuy là giao kết hợp đồng miệng nhưng hai bên cũng nên rõ ràng với nhau về các trường hợp xảy ra, về mức bồi thường thiệt hại hay một số trường hợp có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng.

- Nên có ghi âm, quay phim và người làm chứng khi thỏa thuận nội dung hợp đồng miệng

Nếu việc thực hiện hợp đồng thuận lợi, hai bên hoàn thành hết các nghĩa vụ thì không có gì nhưng nếu có tranh chấp phát sinh thì các đoạn phim, đoạn ghi âm hay người làm chứng sẽ có tác dụng làm chứng cứ, chứng minh khi khởi kiện ra tòa đòi quyền lợi

- Giữ lại các hóa đơn hoặc các giấy tờ có liên quan đến giao dịch

Tương tự với việc ghi âm, ghi hình, các giấy tờ trong quá trình giao dịch như thư từ, email, biên bản giao nhận hàng, biên bản giao nhận tiền sẽ là chứng cứ khi thực hiện khởi kiện đòi quyền lợi. Khi giao nhận hàng hóa, phải có biên nhận giao nhận hàng, nên ghi cụ thế đó là loại hành hóa gì. Khi giao nhận tiền cũng vậy, phải ghi ra biên nhận đó là tiền gì, hàng gì.

Tuy vậy, khi ký kết hợp đồng để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên chúng ta nên hạn chế các bản hợp đồng bằng miệng để tránh các rủi ro không đáng có.

Bảng giá dịch vụ "Thành lập công ty - thay đổi giấy phép kinh doanh" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Giấy phép con" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Kế toán - dịch vụ báo cáo thuế" vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner