Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Banner

TFV INVESTMENT CONSULTANT COMPANY LIMITED ra đời với sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ Pháp lý cho Doanh Nghiệp. Đồng thời, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng Ký Kinh Doanh - Thuế - Kế Toán - Giấy Phép Con (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

TFV CONSULTANT là một trong những đơn vị cung cấp Dịch Vụ Pháp Lý - Dịch vụ Kế toán - Thuế đã có uy tín, chất lượng từ lâu. Bằng chất lượng dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ Tư vấn - Hỗ trợ đúng Luật, nhiệt tình và mang lại những giá trị thiết thực tốt nhất cho khách hàng.

Mẫu Đăng Ký Chế Độ Quản Lý Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định quý khách vui lòng tải File đính kèm ở cuối trang;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Quận ………, ngày…… tháng…… năm 20……

ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ

SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN .....

(V/v: Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hàng năm của doanh nghiệp)

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ………………………

- Mã số thuế: ……………………….

- Ngày cấp: ………………............. Nơi cấp: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. HCM

- Địa điểm trụ sở: ………………………………………

- Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………

- Đại diện pháp luật:

Hình thức đăng ký phương pháp kế toán tài sản cố định: Áp dụng chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao theo thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính: - Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng: Thời gian khấu hao là thời gian hữu dụng ước tính của tài sản.

Nay xin đăng ký với Chi cục thuế Quận 2 – Tp. Hồ Chí MInh, cho chúng tôi được đưa các tài sản cố định vào sử dụng khi có phát sinh và áp dụng theo phương pháp đã đăng ký.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT..................................

GIÁM ĐỐC.........................................................

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên).......................................

TRẦN THI..........................................................

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner