Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Banner

Hỏi: Loại hình Doanh nghiệp của tôi là Công ty cổ phần, tuy nhiên tôi chưa biết cách thức để thay đổi tên Doanh nghiệp của công ty chúng tôi. TFV Consultant có thể tư vấn giúp tôi không? Xin cảm ơn quý công ty.

Trả lời: TFV Consultant xin cảm ơn quý khách đã đặt câu hỏi cho công ty chúng tôi. Đối với vấn đề này công ty chúng tôi, xin phép trả lời như sau:

1./ Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định thay đổi tên của doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

- Giấy ủy quyền nộp hố sơ (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2./ Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bảng giá dịch vụ "Thành lập công ty - thay đổi giấy phép kinh doanh" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Giấy phép con" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Kế toán - dịch vụ báo cáo thuế" vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner