Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

MỘT SỐ SAI XÓT KHI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Banner

TFV INVESTMENT CONSULTANT COMPANY LIMITED ra đời với sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ Pháp lý cho Doanh Nghiệp. Đồng thời, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng Ký Kinh Doanh - Thuế - Kế Toán - Giấy Phép Con (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

TFV CONSULTANT là một trong những đơn vị cung cấp Dịch Vụ Pháp Lý - Dịch vụ Kế toán - Thuế đã có uy tín, chất lượng từ lâu. Bằng chất lượng dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ Tư vấn - Hỗ trợ đúng Luật, nhiệt tình và mang lại những giá trị thiết thực tốt nhất cho khách hàng.

Trong bài viết này chúng tôi nêu ra một số sai sót khi gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử như: Sai tên, địa chỉ của đơn vị phát hành, không gửi mẫu hóa đơn và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, không điền thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử… Dẫn đến chưa thể đăng tải thông tin phát hành hoá đơn, ảnh hưởng đến thời gian sử dụng hoá đơn của Doanh nghiệp.

I./ Thông tin trên thông báo phát hành:

1. Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế.

2. Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.

3. Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.

4. Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019)

5. Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

6. Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

II./ Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

1. Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành

2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.

3. Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

III./ Hóa đơn mẫu:

1. Không đính kèm hóa đơn mẫu khi gửi thông báo phát hành.

2. Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.

3. Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner