Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

Banner

Người lao đông dưới 18 tuổi có được đóng BHXH hay không?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Chúng ta có thể thấy bảo hiểm xã hội chính là một phần bảo đảm cho người lao động.

Theo Điều 145 Bộ Luật Lao động quy định về sử dụng người lao động chưa đủ 15 tuổi: “1. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;”

Như vậy khi người sử dụng lao động sử dụng người lao động dưới 18 tuổi thì vẫn phải giao kết hợp đồng và nội dung hợp đồng cũng phải tuân thủ theo Điều 21 Bộ Luật Lao động năm 2019:

“Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết”.

Tóm lại, người lao động dưới 18 tuổi vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Ai là người sẽ đóng BHXH cho người lao động?

Cũng theo Bộ Luật Lao động năm 2019, cụ thể tại điểm d Khoản 1 Điều 6 có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

“d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;”

Như vậy, khi ký kết hợp đồng lao động thì giữa người lao động và người sử dụng lao dộng sẽ thỏa thuận về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khoản tiền đó sẽ được trích từ tiền lương của người lao động (10,5% mức lương) và người sử dụng lao động (21,5% mức lương) phải có trách nhiệm đóng các khoản BHXH, BHYT của người lao động về cho nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner