Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

THỦ TỤC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP (M&A) ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Banner

Hỏi/ đáp: Tôi đang dự định hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nắm rõ thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, Quý công ty có thể tư vấn thủ tục giúp tôi được không?

Trả lời: Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp TFV Consultant xin phép được tư vấn quý khách như sau.

1./ Thành phần hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp

- Hợp đồng hợp nhất

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất

- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với công ty hợp nhất

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

2./ Trình tự và thủ tục thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

- Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

- Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp

- Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua

- Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại

- Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Ở trên là quy trình thực hiện thủ tục sáp nhập là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, quý khách có thắc mắc cũng như mong muốn được thực hiện một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Vui lòng liên hệ TFV CONSULTANT để được tư vấn, cũng như hỗ trợ.

Bảng giá dịch vụ "Thành lập công ty - thay đổi giấy phép kinh doanh" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Giấy phép con" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Kế toán - dịch vụ báo cáo thuế" vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner