Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

TỜ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Banner

TFV INVESTMENT CONSULTANT COMPANY LIMITED ra đời với sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ Pháp lý cho Doanh Nghiệp. Đồng thời, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng Ký Kinh Doanh - Thuế - Kế Toán - Giấy Phép Con (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

TFV CONSULTANT là một trong những đơn vị cung cấp Dịch Vụ Pháp Lý - Dịch vụ Kế toán - Thuế đã có uy tín, chất lượng từ lâu. Bằng chất lượng dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ Tư vấn - Hỗ trợ đúng Luật, nhiệt tình và mang lại những giá trị thiết thực tốt nhất cho khách hàng.

Mẫu Tờ Đăng Ký Thực Hiện Hình Thức Kế Toán quý khách vui lòng tải File đính kèm ở cuối trang;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Quận ……, ngày…… tháng…… năm 20……

TỜ ĐĂNG KÝ

THỰC HIỆN HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận ........

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ………………..

- Mã số thuế: ……………….

- Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. HCM

- Địa điểm trụ sở: …………………………………….

- Địa chỉ email: [email protected]

- Điện thoại : 0984331766

- Đại diện pháp luật: …………………………..

- Chức danh: Giám đốc

a) Hình thức kế toán: Nhật ký chung

(chọn 1 trong những hình thức: Nhật ký chung, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái)

b) Hình thức nhập xuất hàng hoá: Bình quân gia quyền

(nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, bình quân gia quyền, đích danh)

c) Phương pháp kê khai: Thường xuyên

(thường xuyên, định kỳ)

d) Các tài khoản sử dụng: Căn cứ hệ thống TK ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014.

Nơi nhận: .............................................................................................................................GIÁM ĐỐC

- Như trên; ........................................................................................................................(ký tên, đóng dấu)

- Lưu : VT.

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner