Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

Ý NGHĨA CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Banner

Các biểu tượng ©, ®, ™, SM và thường hay đi kèm với tên sản phẩm, thương hiệu hay bao bì, nhưng không phải ai cũng biết các biểu tượng đó có nghĩa là gì? Cách sử dụng như thế nào?

TFV CONSULTANT sẽ mô tả chi tiết ý nghĩa, mục đích và căn cứ sử dụng để các chủ doanh nghiệp hoặc các cá nhân nắm rõ.

1./ C (©) – Copyrighted

- Ý nghĩa: Bản quyền

- Mục đích: Để tuyên bố đối tượng đó đã được bảo hộ độc quyền, nghiêm cấm tất cả mọi tổ chức, cá nhân sử dụng một sản phẩm, dịch vụ hay một ý tưởng nào đó nếu chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu.

- Căn cứ sử dụng: Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học,…quy định cụ thể tại Điều 14 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật SHTT

- Vị trí thường nhận thấy: Cuối những trang website của các doanh nghiệp.

2./ R (®) – Registered

- Ý nghĩa: Nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước

- Mục đích: Thông tin cho người tiêu dùng biết là nhãn hiệu đó đã được pháp luật bảo hộ. Nếu chưa được bảo hộ thì không được dùng ký hiệu này.

- Căn cứ sử dụng: Để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì nhãn hiệu này phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 72 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật SHTT

3./ TM™ –Trademark

- Ý nghĩa: Nhãn hiệu

- Mục đích: Phân biệt sản phẩm dịch vụ của cá nhân/ doanh nghiệp này với sản phẩm dịch vụ của cá nhân/ doanh nghiệp khác.

- Căn cứ sử dụng: Dùng TM khi nhãn hiệu đó chưa được hoặc không được bảo hộ nhưng chủ sở hữu muốn dùng biểu tượng đó như một nhãn hiệu và khẳng định quyền của mình đối với nhãn hiệu đó để cảnh báo bên thứ 3 không nên xâm phạm. Tuy nhiên nếu có tranh chấp về nhãn hiệu thì cá nhân, tổ chức sử dụng sản phẩm nhãn hiệu TM (™) sẽ không được bảo vệ quyền lợi giống như sản phẩm mang ký hiệu R (®)

4./ SM - Service Mark

- Ý nghĩa: Nhãn hiệu dịch vụ

- Mục đích: Phân biệt dịch vụ của cá nhân/ doanh nghiệp này với sản phẩm dịch vụ của cá nhân/ doanh nghiệp khác

- Căn cứ sử dụng: Tương tự như TM nhưng chỉ sử dụng cho nhóm dịch vụ

Các doanh nghiệp, cá nhân muốn được sở hữu nhãn hiệu riêng cho mình thì hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá và hướng dẫn cụ thể

Banner