Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

THỦ TỤC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

Banner

Hỏi/ đáp: Doanh nghiệp chúng tôi đang có các hoạt động đầu tư tại nước ngoài. Công ty có phải làm thủ tục thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư tại nước ngoài không? TFV CONSULTANT có thể tư vấn giúp tôi được không?

Trả lời: Cảm ơn Quý doanh nghiệp đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề này TFV CONSULTANT xin được trả lời như sau:

1./ Chế độ báo cáo đầu tư tại nước ngoài

Định kỳ hằng năm các doanh nghiệp phải có báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng và nhiệm vụ của mình. Các doanh nghiệp có các dự án đầu tư ở nước ngoài phải gửi báo các tình hình hoạt động đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ;

Định kỳ hằng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư ra nước ngoài.

2./ Thủ tục thực hiện báo cáo đầu tư ở nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

a) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;

b) Định kỳ hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;

c) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản này, nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

3./ Mức xử lý khi không thực hiện các thủ tục báo cáo đầu tư

Nếu các nhà đầu tư không nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản nhắc nhở nếu vi phạm lần đầu;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Công khai các vi phạm trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bảng giá dịch vụ "Thành lập công ty - thay đổi giấy phép kinh doanh" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Giấy phép con" vui lòng click vào đây => Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ "Kế toán - dịch vụ báo cáo thuế" vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn./

Banner