Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Banner

Thành lập công ty cổ phần là một thủ tục pháp lý bắt buộc dành cho các Start-up, theo quy định mỗi cá nhân có quyền thành lập một công ty tnhh hoặc công ty cổ phần cho hoạt động kinh doanh của mình.

Trong bài viết này, TFV CONSULTANT chia sẻ, hướng dẫn các quy trình, thủ tục cơ bản khi thành lập công ty cổ phần.

Những nội dung chính trong bài viết:

1./ Công ty cổ phần là gì

2./ Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

3./ Vốn tối thiểu thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

4./ Thời hạn góp vốn thành lập công ty cổ phần trong bao lâu?

5./ Thành lập công ty cổ phần cần tối thiểu bao nhiêu cổ đông?

6./ Thủ tục thành lập công ty cổ phần

7./ Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

I./ Công ty Cổ phần là gì?

Tại Điều 110 của Luật Doanh nghiệp 2014 Quy định Công ty Cổ phần là:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

II./ Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

III./ Vốn tối thiểu thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu?

Luật không quy định về Vốn tối thiểu khi thành lập Công ty Cổ phần. Tuy nhiên, tuỳ vào doanh nghiệp đó sẽ đăng ký ngành nghề kinh doanh gì? Các ngành nghề hoạt động có thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bắt buộc phải có vốn Pháp định hay không?

Một số ví dụ thường gặp về Vốn Pháp Định:

+ Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ đồng

+ Kinh doanh cảng hàng không nội địa: 100 tỷ đồng

+ Kinh doanh cảng hàng không quốc tế: 200 tỷ đồng

+ Kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng

+ Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1000 tỷ đồng

+ Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng

+ Kinh doanh dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng

+ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng

+ Dịch vụ xuất khẩu lao động: 5 tỷ đồng

+ Dịch vụ kiểm toán: 6 tỷ đồng

(Quý khách hàng có thể tham khảo file đính kèm ở phần cuối bài viết để biết chi tiết về danh sách các ngành nghề kinh doanh cần Vốn pháp định)

IV./ Thời hạn góp vốn thành lập công ty cổ phần trong bao lâu?

Theo khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014 thì các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

V./ Thành lập công ty cổ phần cần tối thiểu bao nhiêu cổ đông?

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

VI./ Thủ tục thành lập công ty cổ phần

- CMND/ Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của các thành viên góp vốn (tối thiểu là 3 thành viên)

- Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần.

- Điều lệ công ty cổ phần

- Danh sách cổ đông góp vốn

- Số lượng: 1 bộ hồ sơ

- Nộp tại: Phòng Đăng ký kinh doanh của tỉnh, thành phố.

VII./ Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

TFV CONSULTANT tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục có liên quan để thành lập công ty cổ phần. Cụ thể: Tư vấn về cách đặt tên công ty, địa chỉ công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, pháp nhân của công ty và tư vấn về Thuế - Kế toán. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ sau dây:

- Dịch vụ tư vấn thành lập công ty - Đăng ký doanh nghiệp

- Dịch vụ đăng ký Thuế - Kế toán - Báo cáo thuế hàng tháng - Hóa đơn điện tử - In hóa đơn

- Dịch vụ công bố chất lượng thực phẩm

- Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, logo - thương hiệu

- Dịch vụ đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm

- Dịch vụ xin giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú

- Dịch vụ xin giấy phép sao khách sạn, giấy phép an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Chi phí DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP chỉ với 1.500.000 (VNĐ) - Đã bao gồm: Giấy phép kinh doanh, con dấu (loại tốt), mã số thuế, bố cáo thành lập công ty.

Thời gian Thành lập công ty: 3 ngày làm việc.

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty vui lòng click vào đây => Bảng giá

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner