Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Banner

1./ Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2./ Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông

- Biên Bản họp của đại hội đồng cổ đông

- Văn bản ủy quyền cho đơn vị thực hiện

- Bản sao chứng thực cá nhân của người được ủy quyền

3./ Trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi đã có Giấy phép đăng ký kinh doanh với tên mới thì doanh nghiệp cần khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu mới lên công thông tin doanh nghiệp.

Phí Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần là: 1.500.000 (VNĐ) (Đã bao gồm khắc dấu mới và thông báo mẫu dấu)

TFV CONSULTANT là đơn vị chuyên hỗ trợ và thực hiện Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các thủ tục sau đây:

- Dịch vụ tư vấn thành lập công ty - Đăng ký doanh nghiệp

- Dịch vụ đăng ký Thuế - Kế toán - Báo cáo thuế hàng tháng - Hóa đơn điện tử - In hóa đơn

- Dịch vụ công bố chất lượng thực phẩm

- Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, logo - thương hiệu

- Dịch vụ đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm

- Dịch vụ xin giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú

- Dịch vụ xin giấy phép sao khách sạn, giấy phép an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Chi phí DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP chỉ với 1.500.000 (VNĐ) - Đã bao gồm: Giấy phép kinh doanh, con dấu (loại tốt), mã số thuế, bố cáo thành lập công ty.

Thời gian Thành lập công ty: 3 ngày làm việc.

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty vui lòng click vào đây => Bảng giá

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner